Oferujemy druk, kopię i skan rysunków technicznych w każdym formacie. Mapy drukujemy w dowolnym formacie: A0, A1, A2, B1, B2 oraz formaty niestandardowe.

Szerokość rysunku może mieć maksymalnie 1370 mm, długość natomiast do 18 000 mm.

Drukujemy dokumentacje techniczne. Cena dużo niższa niż w poniższym cenniku i jest ustalana indywidualnie !!!

CENNIK

Czarno-białe

Ilość stron A4 A3 A2 A1 A0
11-100 0,30 zł 0,60 zł
101-500 0,20 zł 0,40 zł
501+ 0,12 zł 0,24 zł
Kreska 5,50 zł 7 zł 10 zł 10 zł

Kolorowe

Ilość stron A4 A3 A2 A1 A0
2-50 2,00 zł 4,00 zł
51-200 1,50 zł 3,00 zł
201+ 1,00 zł 2,00 zł
Kreska 9 zł 18 zł 25 zł 25 zł
Pełen kolor 25 zł 40 zł 60 zł 60 zł

Skanowanie

Format Cena
A4 0,30 zł
A3 0,60 zł
A2 2,50 zł
A1 5,00 zł
A0 10,00 zł
10,00 zł

Składanie do A4

Format Cena
A3 0,50 zł
A2 1,00 zł
A1 1,50 zł
A0 2,00 zł
Większe do ustalenia

Inne

Usługa Cena
Nagranie pliku na własny nośnik 2,00 zł
Wysłanie pliku na maila 3,00 zł
Nagranie na płytę CD 5,00 zł